Banner

 

     Rezultate estimate:
►ipoteze privind biodegradarea poluantilor de tipul hidrocarburi sub actiunea microorganismelor ►ipoteze privind biodegradarea poluantilor pentru extractia biologica a metalelor grele ► modele conceptuale si teorii aplicabile in cazul bioremedierii solurilor contaminate►solutii tehnice de tratare biologica a solurilor contaminate  - posibilitati de utilizare a microorganismelor la extractia biologica a metalelor grele si a hidrocarburilor din solul contaminat ►solutie inovativa de tratare biologica a solurilor contaminate  - metode de analiza calitativa si cantitativa a solurilor contaminate ►plan prelevare ►probe prelevate ►propunere brevet ►atribuire drepturi ►soluri caracterizate dpdv calitativ si cantitativ ►specificatie tehnica ►proiect model experimental ►model experimental ►caracteristici model ►probe pregatite pt tratare ► riscuri si impact evaluate ►sedinte demonstrative ►procedeu de tratare biologica – prototip ►caracteristici procedeu ►tehnologie de remediere a solurilor contaminate

Rezultate obtinute:
Etapa 1.

 • A1.1 Formularea de ipoteze privind biodegradarea poluanţilor de tipul hidrocarburi sub acţiunea microorganismelor şi pentru extracţia biologică a metalelor grele
 • A1.2 Elaborarea unor modele conceptuale şi teorii aplicabile īn cazul bioremedierii solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi
 • A1.3 Realizare pagina web

Etapa 2.

 • A2.1 Analiza critică a soluţiilor tehnice de tratare biologică a solurilor contaminate cu metale grele, aplicate in lucrările de reabilitare a solurilor
 • A2.2 Stabilirea metodelor de analiza calitativa si cantitativa a solurilor contaminate cu metale grele
 • Diseminare rezultate

Etapa 3.

 • A3.1 Analiza critica a soluţiilor tehnice de tratare biologica a solurilor contaminate cu dioxid de sulf, hidrocarburi, aplicate lucrărilor de reabilitare a solurilor
 • A3.2 Cercetări asupra posibilităţii de utilizare a microorganismelor la extracţia biologică a metalelor grele si a produselor petroliere din solul contaminat
 • A3.3 Elaborarea soluţiei inovative de tratare biologica a solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi
 • A3.4 Stabilirea metodelor de analiză calitativă si cantitativă a solurilor contaminate cu dioxid de sulf, hidrocarburi
A3.6a Diseminarea rezultatelor parţiale prin comunicare/publicare naţională  si internaţională

Etapa 4.

 • A4.1 Prelevarea probelor reprezentative de soluri din zone puternic poluate prin activitatile specifice industriei metalurgice şi pregătirea pentru tratarea biologică
  A4.2 Caracterizarea calitativă şi cantitativă a solurilor contaminate cu metale grele
  A4.3 Elaborare model experimental inovativ de tratare biologică a solurilor contaminate cu metale grele
  A4.4 Proiectarea şi execuţia modelului experimental de tratare biologică a solurilor ocntaminate Testarea funcţionării modelului experimental
  A4.5 Studiul experimental al decontaminării solurilor contaminate cu metale grele utilizānd procedeul de tratare biologică – caracterizarea calitativă şi cantitativă a solurilor contaminate, după tratarea biologică pe mopdelul experimental
  A4.6 Realizarea tehnologiei de remediere a solurilor contaminate prin activităţile specifice industriei metalurgice, bazate pe soluţia inovativă de tratare biologică – pe sit şi īnafara sitului- a solurilor contaminate. Elaborarea documentaţiei tehnice
  A4.7 Evaluarea riscurilor şi a impactului activităţilor specifice industriei metalurgice asupra solurilor
  A4.8 Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra soluţiei inovative de tratare biologică a solurilor contaminate cu metale grele. Cerere de brevet
  A4.9 Diseminarea rezultatelor pe scară largă prin comunicare/publicare naţională şi internaţională

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Catedra IM
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732