Banner

 

 

     Prezentarea proiectului


In Romania, cercetarile in domeniul elaborarii de tehnologii pentru tratarea solurilor contaminate reprezinta  un domeniu de cercetare relativ nou. Problema reabilitarii solului distrus in urma actiunii poluantilor industriali este deosebit de complexa si pentru rezolvarea ei este necesara conlucrarea specialistilor din mai multe domenii: chimie, fizica, biologie, pedologie, stiinta si ingineria mediului etc. Activitatile de cercetare din acest proiect au un caracter multidisciplinar imbinand domenii ca: agrochimia solului, biologia, ecologia, chimia analitica, fizica, geologia, stiinta si ingineria  mediului. Decontaminarea solurilor pe cale biologica se bazeaza pe stimularea fenomenelor naturale de dezvoltare a microorganismelor, in scopul accelerarii procesului de metabolizare a poluantilor. In cazul poluantilor organici, de exemplu, stimularea biodegradarii se realizeaza efectiv prin adaos de nutrienti minerali (azot, fosfor) si organici, precum si printr-un aport suplimentar de oxigen, creat adesea prin aerarea mediului contaminat. In urma procesului de biodecontaminare poluantii organici si o buna parte din poluantii anorganici sunt distrusi prin descompunerea lor in produse inofensive. Pentru extractia biologica a metalelor grele din solul contaminat, produsele adaugate ca stimulatori trebuie sa aiba un contact intim cu solul poluat iar dezvoltarea biomasei si transformarea compusilor poluanti trebuie sa fie urmarite cu rigurozitate, subprodusele rezultate in procesul de decontaminare urmand sa fie recuperate. RESOLMET va contribui la adancirea cunoasterii in domeniul tratarii biologice a solurilor, procedeu fundamentat pe stiinte cum sunt : biologia, pedologia, chimia, fizica, stiinta si ingineria mediului. Proiectul va aduce un plus de cunoastere la stabilirea influentei pe care diferiti factori, cum ar fi biodegradabilitatea poluantilor, tipul microorganismelor utilizate, alegerea oxidantului si a substantelor nutritive, caracteristicile solului supus depoluarii, o au asupra eficientei procesului de biodecontaminare.

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Catedra IM
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732