Banner

 

     

Obiective generale: ►dezvoltarea la inalt nivel a activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare in Domeniul prioritar 3 / Mediu, Directia de cercetare 3.3 / Protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor critice şi conservarea ariilor protejate, Tematica de cercetare 3.3.3 / Eco-tehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică; tehnologii de remediere a solurilor contaminate din Planul National pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare II; ►realizarea unui parteneriat national bazat pe complementaritate si sinergie, pentru a oferi solutii inovante la problema complexa a remedierii solurilor contaminate prin activitatile specifice industriei metalurgice; ►dezvoltarea potentialului uman si a infrastructurii de cercetare a partenerilor de proiect, in vederea integrarii in Aria Europeana a Cercetarii si accesarea cu sanse de succes a fondurilor oferite de Uniunea Europeana prin Programul Cadru 7; ►realizarea managementului de proiect capabil sa asigure indeplinirea indicatorilor tinta de evaluare si a indicatorilor de impact ai sistemului de cercetare – dezvoltare si inovare din Romania.
Obiective specifice: ►Formularea de ipoteze privind elaborarea unor modele conceptuale si teorii aplicabile in cazul bioremedierii solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi; ►Elaborarea solutiei inovative de tratare biologica – pe sit sau in afara sitului -   a solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi; ►Cercetarea-dezvoltarea modelului experimental inovativ de tratare biologica a solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi; ►Tehnologie de remediere a solurilor contaminate prin activitatile specifice industriei metalurgice; ►Sedinte demonstrative; ►Analiza tehnico-economica; ►Evaluare risc si impact asupra mediului de activitatile metalurgice; ►Diseminare; ►Formare si instruire personal;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Catedra IM
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732