Banner

 

CO. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

www.utcluj.ro
P1. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
www.ubbcluj.ro
P2. Universitatea Alexandru-Ioan Cuza Iaşi
www.uaic.ro
P3. Institutul de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului Bucureşti
www.icpa.ro
P4. Institutul de Cercetare pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca
www.icia.ro
P5. SC MINESA- Inst. de Proiectări şi Cercetări Miniere SA Cluj-Napoca
www.minesa.eu
P6. SC DEPOLMED SRL Cluj-Napoca

P7. SC EUROPLUS GRUP SRL Tg.Mureş
www.europlus-ro.com
P8. ECOGROUP TRANSILVANIA-CHIMGRUP Şuncuiuş
www.decontaminare.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului şi a Materialelor, Catedra IM
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732